เทศนา เพื่อความหวัง กำลังใจ สบายใจ ที่นี่

คลิกชม อาจารย์สมพงษ์ เทศนา หัวข้อ..ปัญหาจุกอก....

คลิกชม อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนา เป้าหมายการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

ถ่ายทอดสด คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น.


  คลิกชม ถ่ายทอดสด และชมย้อนหลัง ทั้งหมด 

  ฟังเทศนา  หัวข้อ : ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 

  ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี 

  ฟังเทศนา หัวข้อ ชีวิตที่ประสบชัยชนะ โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์ 

คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ


ผู้สนับสนุนหลัก ส่งเสริมรายการเทศนา

กำจัดปลวก
กำจัดปลวก ด้วยสมุนไพร สารสกัดธรรมชาติ

ไล่นก www.108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก

สนใจโฆษณา เป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์นี้ ติดต่อ
Email: webmaster@mpsinternet.com โทร. 089-455-7733


ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 โดย อาจารย์เอกพงษ์ สารน้อย

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2014 โดย ศจ.ดร.มานะ อดทนมีหวัง

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014 โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2014 โดย ศจ.ดร.มานะ อดทนมีหวัง

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014 โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014 โดย ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 โดย ศจ.ดร.มานะ อดทนมีหวัง

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014 โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์

ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 โดย ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร

ฟังเทศนา   หัวข้อ : อาหารหลัก VS อาหารเสริม  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา  หัวข้อ : กิจการงานที่รับพระพร โดย ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ชีวิตที่ออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้า  โดย อาจารย์ประสิทธิ์ มังคลา

ฟังเทศนา   หัวข้อ : สอบผ่าน  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า  โดย ศจ.ดร.มานะ อดทนมีหวัง

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์

ฟังเทศนา  หัวข้อ : เลือก โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนอยู่ร่วมกันอย่างไร  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เจ้ารักเราหรือ  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : การถวาย มาตรวัดความรักพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คำพยานจากประสบการณ์ชีวิต  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ประกาศ วันคริสมาศ อัศจรรย์  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : จงขอ จงหา จงเคาะ  โดย อาจารย์ก้องสิทธิ์ สุนทรกุล

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสมาส อัศจรรย์  โดย อาจารย์ก้องสิทธิ์ สุนทรกุล

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ชีวิตของคนที่มีความกตัญญูต่อพระเจ้า  โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ ัมังคลา

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เรารู้จักเจ้า  โดย อาจารย์เอกพงษ์ สารน้อย

ฟังเทศนา   หัวข้อ : หัวใจที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า  โดย อาจารย์สิงหา เขียวดี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : บัญญัติรัก  โดย อาจารย์สิงหา เขียวดี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : พระวจนะของพระเจ้า ยังมีชีวิต  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เหตุ 3 ประการ ที่คริสตจักรไม่เติบโต  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คุณพร้อมที่จะตายหรือยัง  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คุณสมบัติของคนที่ไว้วางใจได้  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ท่าทีต่อความเจ็บป่วย และปัญหา  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ท่าทีในการรับใช้ที่ถูกต้อง  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ดูภาพยนต์ ประกอบเพลง โอ้ข้ารักพระเยซู   โดย อาจารย์สันทัด ขุนหมุด

ฟังคำพยานชีวิต นักร้องเพื่อชีวิต เคียส พันตา สรุศิลป์พิศุทธิ์

รายการทีวี ชีวิต 180 องศา สัมภาษณ์ อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล  : ชีวิตหักมุมถึง 180 องศา

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนกับการเปลี่ยนแปลง  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนต้องไม่ทำบาป  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ท้อใจ...กำลังใจ  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เส้นทางการเติบโตสู่ความไบูลย์ของพระคริสต์  โดย อาจารย์ณรินทร์ ศรีทันดร


ฟังเทศนา ค่ายคริสตจักรฯ ที่ แบ๊บติสท์ พัทยา 29 ธันวาคม 2012 ถึง 1 มกราคม 2013

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 1

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 3

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 4

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 5

ฟังเทศนา ค่ายคริสตจักรฯ ที่ พระคริสธรรมพะเยา จังหวัดพะเยา
30 ธันวาคม 2011 ถึง 3 มกราคม 2012


หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 1

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 2

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 3

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์นรินทร์ ศรีทันดร


 รวมเทศนา โดนใจ
   
   คลิกฟังหัวข้อ: พ่อ แม่ ลูก  โดย ผู้ปกครอง ประสิทธิ์ มังคลา   
   คลิกฟังหัวข้อ: พระเจ้าทรงเป็นความรัก  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: คุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: การทำตามพระมหาบัญชา 4 ประการ  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: พลังแห่งความรัก  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ชุมชนแห่งความรัก  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ลักษณะของผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: เราเป็นสาวกแบบใหน  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ความรอด คืออะไร  โดย อาจารย์เกรก นิโคลสัน   
   คลิกฟังหัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียง กับชีวิตคริสเตียนที่เพียงพอ  โดยอาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: บำเหน็จของความถ่อมใจ และความยำเกรงพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: การถวาย มาตรวัดความรักพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   


 ติดต่อ สอบถาม แนะนำ ให้กำลังใจ มาที่ อีเมล์ webmaster@mpsinternet.com 

Herbal Pest Control
Herbal Pest Control

ไล่นก 108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก
Powered by: www.MPSINTERNET.com