เทศนา เพื่อความหวัง กำลังใจ สบายใจ ที่นี่

  ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014 โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ 

  ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 โดย ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร 

  ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2014 โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ 

  ฟังเทศนา  วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ 

คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ


ผู้สนับสนุนหลัก ส่งเสริมรายการเทศนา

กำจัดปลวก
กำจัดปลวก ด้วยสมุนไพร สารสกัดธรรมชาติ

ไล่นก www.108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก

สนใจโฆษณา เป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์นี้ ติดต่อ
Email: webmaster@mpsinternet.com โทร. 089-455-7733


ฟังเทศนา  หัวข้อ : พระคำล้ำค่า โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา  หัวข้อ : ผลการให้พระเจ้ามาเป็นที่ 1 โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา  หัวข้อ : รากฐานความเชื่อที่มั่นคง โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : อาหารหลัก VS อาหารเสริม  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา  หัวข้อ : พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา  หัวข้อ : กิจการงานที่รับพระพร โดย ศจ.ดร.นรินทร์ ศรีทันดร

ฟังเทศนา  หัวข้อ : ความมั่งคั่งของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ชีวิตที่ออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้า  โดย อาจารย์ประสิทธิ์ มังคลา

ฟังเทศนา  หัวข้อ : ท่าทีของผู้ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : สอบผ่าน  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : กระดุมเม็ดแรก  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า  โดย ศจ.ดร.มานะ อดทนมีหวัง

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนกับความเชื่อ  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ความจริง 7 ประการในการดำเนินชีวิตคริสเตียน  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์

ฟังเทศนา  หัวข้อ : เลือก โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนอยู่ร่วมกันอย่างไร  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เจ้ารักเราหรือ  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : การถวาย มาตรวัดความรักพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คำพยานจากประสบการณ์ชีวิต  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : สาวกแท้ ภาคสมบูรณ์  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสมาส อัศจรรย์  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ประกาศ วันคริสมาศ อัศจรรย์  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : จงขอ จงหา จงเคาะ  โดย อาจารย์ก้องสิทธิ์ สุนทรกุล

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสมาส อัศจรรย์  โดย อาจารย์ก้องสิทธิ์ สุนทรกุล

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เลือกชีวิตทางเนื้อหนังหรือพระวิญญาณ  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ครบรอบ 15 ปีใต้ร่ม ตอนที่ 1  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ครบรอบใต้ร่ม ตอนที่ 2  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ชีวิตของคนที่มีความกตัญญูต่อพระเจ้า  โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ ัมังคลา

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เรารู้จักเจ้า  โดย อาจารย์เอกพงษ์ สารน้อย

ฟังเทศนา   หัวข้อ : หัวใจที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า  โดย อาจารย์สิงหา เขียวดี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : บัญญัติรัก  โดย อาจารย์สิงหา เขียวดี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : พระธรรมฟิลิปปี บทที่ 4  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : พระคริสต์เป็นหลักชัยของคริสเตียน  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เคล็ดลับชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ลักษณะ 3 แบบของผู้รับใช้  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ 

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ผลของการเอาพระเจ้ามาเป็นที่ 1  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ลักษณะของคนโง่ คนโง่รำพึงว่าไม่มีพระเจ้า  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เช็คความเชื่อ  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : พระวจนะของพระเจ้า ยังมีชีวิต  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เหตุ 3 ประการ ที่คริสตจักรไม่เติบโต  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คุณพร้อมที่จะตายหรือยัง  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คุณสมบัติของคนที่ไว้วางใจได้  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ท่าทีต่อความเจ็บป่วย และปัญหา  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ท่าทีในการรับใช้ที่ถูกต้อง  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ดูภาพยนต์ ประกอบเพลง โอ้ข้ารักพระเยซู   โดย อาจารย์สันทัด ขุนหมุด

ฟังคำพยานชีวิต นักร้องเพื่อชีวิต เคียส พันตา สรุศิลป์พิศุทธิ์

รายการทีวี ชีวิต 180 องศา สัมภาษณ์ อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล  : ชีวิตหักมุมถึง 180 องศา

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนกับการเปลี่ยนแปลง  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : คริสเตียนต้องไม่ทำบาป  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ท้อใจ...กำลังใจ  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ฟังเทศนา   หัวข้อ : เส้นทางการเติบโตสู่ความไบูลย์ของพระคริสต์  โดย อาจารย์ณรินทร์ ศรีทันดร


ฟังเทศนา ค่ายคริสตจักรฯ ที่ แบ๊บติสท์ พัทยา 29 ธันวาคม 2012 ถึง 1 มกราคม 2013

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 1

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ตอนที่ 2

หัวข้อ : ความสำคัญของบ้านและครอบครัว  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

หัวข้อ : การบังเกิดใหม่ การรับบัพติสมา  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 3

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 4

หัวข้อ : สาวกแท้  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 5

ฟังเทศนา ค่ายคริสตจักรฯ ที่ พระคริสธรรมพะเยา จังหวัดพะเยา
30 ธันวาคม 2011 ถึง 3 มกราคม 2012


หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 1

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 2

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 3

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์นรินทร์ ศรีทันดร

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ตอนที่ 1

หัวข้อ : เราจะสร้างประชากร  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ตอนที่ 2


 รวมเทศนา โดนใจ
   
    คลิกฟังหัวข้อ : ท่าทีของชีวิตที่เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 1   อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์    
    คลิกฟังหัวข้อ : ท่าทีของชีวิตที่เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 2   อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: พ่อ แม่ ลูก  โดย ผู้ปกครอง ประสิทธิ์ มังคลา   
   คลิกฟังหัวข้อ: เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะ  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: วิธีต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณ  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: ครอบครัว ภาคภรรยา  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: ครอบครัว ภาคสามี  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: เคล็ดลับชีวิตในการเผชิญวิกฤต  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: ท่าทีในการวางใจและเข้าลี้ภัยในพระเจ้า  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: เคล็ดลับในการรับพรจากพระเจ้า  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: บทเรียน 7 ประการในการใช้ชีวิตประจำวัน  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: สร้างชีวิตคริสเตียนทุกคนให้เหมือนพระคริสต์  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: พระเจ้าทรงเป็นความรัก  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: คุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: การทำตามพระมหาบัญชา 4 ประการ  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: พลังแห่งความรัก  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ชุมชนแห่งความรัก  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ลักษณะของผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: เราเป็นสาวกแบบใหน  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ความรอด คืออะไร  โดย อาจารย์เกรก นิโคลสัน   
   คลิกฟังหัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียง กับชีวิตคริสเตียนที่เพียงพอ  โดยอาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: บำเหน็จของความถ่อมใจ และความยำเกรงพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: การถวาย มาตรวัดความรักพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   


 ติดต่อ สอบถาม แนะนำ ให้กำลังใจ มาที่ อีเมล์ webmaster@mpsinternet.com 

Herbal Pest Control
Herbal Pest Control

ไล่นก 108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก
Powered by: www.MPSINTERNET.com